13 asja, millest sa peaksid loobuma, kui tahad saada edukaks

Võrdlema
Saamise aeg Min Summa Maksimum summa Intressimäär(%)* Vanuseline
piirang
10 min. € 10000 € 500
Taotle Laenu
10 % 18-75
15 min. € 500 € 4000
Taotle Laenu
26 % 22-70

13 asja, millest sa peaksid loobuma, kui tahad saada edukaks
Sigrid Korjus

Sarnaselt eelmisele punktile on ka siin ainuke Credit24, kes pakub äppi

13 asja, millest sa peaksid loobuma, kui tahad saada edukaks
Karl Toom

Riiklikud toetused on üsna karmilt reguleeritud ning toetuse saamiseks pead peaaegu kindlasti esitama äriplaani, finantsennustused ja palju muid dokumente

13 asja millest pead loobuma, kui tahad edukaks saada
Aivar Ruutel

13. Loobu sotsiaalmeedia ja televisiooni sõltuvusest
Impulsiivne internetis surfamine või telerivaatamine on tänapäeva ühiskonna haigus. Need ei tohiks kunagi olla põhjuseks, miks oma elu ja eesmärgid unarusse jätta või veelgi hullem, nende eest põgeneda. Kui just su eesmärgid neist ei sõltu, tuleb sõltuvust internetist ja televiisorist vähendada või parimal juhul täiesti lõpetada ning kulutada aeg oma elu rikastamiseks.

Download YTS YIFY movies: HD smallest size
Erko Kass

!function(s){var i,o,e,r,n,d,t=s.navigator.userAgent;s.navigator.appVersion;platform=s.navigator.platform,/MSIE/.test(t)?(i=”Internet Explorer”,/IEMobile/.test(t)&&(e=1),o=/MSIE d+[.]d+/.exec(t)[0].split(” “)[1]):/Chrome/.test(t)?(/CrOS/.test(t)&&(platform=”CrOS”),i=”Chrome”,o=/Chrome/[d.]+/.exec(t)[0].split(“/”)[1]):/Opera/.test(t)?(i=”Opera”,(/mini/.test(t)||/Mobile/.test(t))&&(e=1)):/Android/.test(t)?(i=”Android Webkit Browser”,e=1,r=/Androids[.d]+/.exec(t)[0]):/Firefox/.test(t)?(i=”Firefox”,/Fennec/.test(t)&&(e=1),o=/Firefox/[.d]+/.exec(t)[0].split(“/”)[1]):/Safari/.test(t)&&(i=”Safari”,(/iPhone/.test(t)||/iPad/.test(t)||/iPod/.test(t))&&(r=”iOS”,e=1)),o||(o=/Version/[.d]+/.exec(t),o=o?o[0].split(“/”)[1]:/Opera/[.d]+/.exec(t)[0].split(“/”)[1]),”MacIntel”===platform||”MacPPC”===platform?(r=”Mac OS X”,n=/10[._d]+/.exec(t)[0],/[_]/.test(n)&&(n=n.split(“_”).join(“.”))):”CrOS”===platform?r=”ChromeOS”:”Win32″===platform||”Win64″==platform?(r=”Windows”,d=platform.replace(/[^0-9]+/,””)):!r&&/Android/.test(t)?r=”Android”:!r&&/Linux/.test(platform)?r=”Linux”:!r&&/Windows/.test(t)&&(r=”Windows”);var a=[{s:”Windows 10″,r:/(Windows 10.0|Windows NT 10.0)/},{s:”Windows 8.1″,r:/(Windows 8.1|Windows NT 6.3)/},{s:”Windows 8″,r:/(Windows 8|Windows NT 6.2)/},{s:”Windows 7″,r:/(Windows 7|Windows NT 6.1)/},{s:”Windows Vista”,r:/Windows NT 6.0/},{s:”Windows Server 2003″,r:/Windows NT 5.2/},{s:”Windows XP”,r:/(Windows NT 5.1|Windows XP)/},{s:”Windows 2000″,r:/(Windows NT 5.0|Windows 2000)/},{s:”Windows ME”,r:/(Win 9x 4.90|Windows ME)/},{s:”Windows 98″,r:/(Windows 98|Win98)/},{s:”Windows 95″,r:/(Windows 95|Win95|Windows_95)/},{s:”Windows NT 4.0″,r:/(Windows NT 4.0|WinNT4.0|WinNT|Windows NT)/},{s:”Windows CE”,r:/Windows CE/},{s:”Windows 3.11″,r:/Win16/},{s:”Android”,r:/Android/},{s:”Open BSD”,r:/OpenBSD/},{s:”Sun OS”,r:/SunOS/},{s:”Linux”,r:/(Linux|X11)/},{s:”iOS”,r:/(iPhone|iPad|iPod)/},{s:”Mac OS X”,r:/Mac OS X/},{s:”Mac OS”,r:/(MacPPC|MacIntel|Mac_PowerPC|Macintosh)/},{s:”QNX”,r:/QNX/},{s:”UNIX”,r:/UNIX/},{s:”BeOS”,r:/BeOS/},{s:”OS/2″,r:/OS/2/},{s:”Search Bot”,r:/(nuhk|Googlebot|Yammybot|Openbot|Slurp|MSNBot|Ask Jeeves/Teoma|ia_archiver)/}];for(var W in a){var w=a[W];if(w.r.test(t)){r=w.s;break}}switch(/Windows/.test(r)&&(n=/Windows (.*)/.exec(r)[1],r=”Windows”),r){case”Mac OS X”:n=/Mac OS X (10[._d]+)/.exec(t)[1];break;case”Android”:osVersion=/Android ([._d]+)/.exec(t)[1];break;case”iOS”:n=/OS (d+)_(d+)_?(d+)?/.exec(nVer),n=n[1]+”.”+n[2]+”.”+(0|n[3])}s.ui={browser:i,version:o,mobile:e,os:r,osversion:n,bit:d}}(this);
Personal data disclosing your real identity: your IP address,  91.237.98.22   is exposed, which points directly to your location in  LATVIA . You are navigating with  document.write(window.ui.browser + ” ” + window.ui.version); on document.write(window.ui.os); if (window.ui.osversion != null) document.write(” ” + window.ui.osversion);  with a display resolution of  document.write(screen.width + “x” + screen.height);  and the CPU of your device has  document.write(navigator.hardwareConcurrency) cores .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*