Annan laenu, laenu intressid maksustamine

Võrdlema
Saamise aeg Min Summa Maksimum summa Intressimäär(%)* Vanuseline
piirang
10 min. € 10000 € 500
Taotle Laenu
10 % 18-75
15 min. € 500 € 4000
Taotle Laenu
26 % 22-70

Annan laenu; laenu intressid maksustamine
Alar Peetre

See on aga kõige suurem viga, mida uued vanemad teevad – kiputakse ostma mõttetult palju erinevaid beebitarbeid, mida reaalsuses ei kasutata mitte kunagi

MANAJEMEN TAUTAN
Erko Kass

Alamat website kamu adalah penghubung setiap interaksi pengunjung yang kaya akan data yang bisa kamu olah dalam mengembangkan bisnismu. Buatlah pengalaman akses yang mudah di setiap saluran dan perangkat dengan s.id Enterprise.

Mitteresidendi laenuintresside maksustamine Eestis
Juri Laas

Kui intress ei vasta turutingimustele, nagu küsimuses näiteks toodud, et 5% asemel maksab Eesti äriühing 12%,  peab Eesti äriühing vahelt (7%) maksma tulumaksu, sest seda loetakse kasumi väljaviimiseks. See on Eesti äriühingu tulumaks (siirdehinnalt), mis deklareeritakse vormi TSD lisal 6 real 10, maksu määr on 21/79.

Keskmine laenuintress
Mark Mand

Ei ole töötaja ok aga võhivõõras ta ka ei saa olla, sest minule te ju vaevalt laenu annaksite?
Vähemalt 2% peab olema neile isikutele laenu andmise intress:
3) Töötajaks lõike 1 tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, avalik teenistuja (§ 13 lõige 1), juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), samuti füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Töötajaks lõike 1 tähenduses loetakse ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut.
(6) Tööandja tehtud erisoodustuseks loetakse ka need lõikes 4 nimetatud soodustused, mida tööandja annab lõikes 3 nimetatud isiku abikaasale, elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele või mida annab tööandjaga samasse kontserni kuuluv isik. Töötajal on kohustus teatada tööandjale erisoodustuse saamisest eelmises lauses nimetatud isikult.
http://www.rmp.ee/maksud/tulumaks/tulumaksuseadus/124/#g124

Firma annab laenu eraisikule-intressid?
Margaret Ilves

Vastavalt VÕS § 397 lg 2, kui intressimäär ei ole lepingus kokku lepitud, eeldatakse, et selleks on harilik määr, mis on tavaline sama liiki laenude puhul ajal ja kohas, millal ja kus laen saadi, hariliku määra puudumisel aga VÕS §-s 94 sätestatud määr. Samas, Maksu- ja Tolliamet ei ole pädev nõudma VÕS § 94 lg 1 täitmist ning ainuüksi selle sätte täitmata jätmine iseenesest maksukohustust kaasa ei too.
Juhul kui laen on antud seotud isikule, tuleb lisaks tähele panna tulumaksuseaduse § 50 lg 4 ja 5, mille kohaselt, kui laen ei ole antud turutingimustel (üldjuhul on selleks turutingimustest madalam või kõrgem intress), võidakse maksustada maksumaksja saamata jäänud tulu või liigselt tehtud kulu.

laenuintress
Salme Nurme

No kui üks mitteseotud firma annab teisele intressita laenu, eks siis kuskil ole ka miski ärihuvi ju olemas (tõenäoliselt teavad seda ka omanikud ja on vajadusel valmis seda ka tõendama).
Seega võib intressitu laen olla täiesti põhjendatud (lisaks ei anan keegi ju miskit laenu täiesti võõrale- ikka huvid).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*